Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, GMG TIMIȘOARA are obligatia de a administra datele personale pe care ni le furnizati in conditii de siguranta si numai in scopurile specificate mai jos.
Acceptul dumneavoastra privind utilizarea datelor cu caracter personal de catre GMG TIMIȘOARA poate fi revocat oricand, revocarea producand efecte numai pentru viitor.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre GMG TIMIȘOARA si sunt comunicate numai in vederea indeplinirii obligatiilor legale/fiscale/contractuale ce revin GMG TIMIȘOARA.
Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvaluite tertilor in vederea transmiterii de catre acestia de oferte, mesaje publicitare sau reclame.
Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in afara teritoriului Romaniei.
Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este necesara in vederea inregistrarii comenzilor si livrarii comenzilor, respectiv emiterii facturilor pe numele dvs., iar refuzul furnizarii acestor date ne poate pune in imposibilitatea de a inregistra comanda dvs, de a va livra produsele si de a va emite facturile,
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate de legea nr. 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor  la nivel European 679/2016, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv din data de 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita suplimentar:

Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta nota de informare sau in legatura cu utilizarea GMG TIMIȘOARA a datelor personale, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii situata in Calea Sever Bocu 44, Timișoara 300254, in atentia Departamentului Preluare comenzi sau o puteti trimite prin e-mail la adresa: office@gmgtimisoara.ro.